PAS står for Planlægning Adfærd Struktur

Planlægning Adfærd Struktur er de grundlæggende elementer i personlig effektivitet. 

God struktur er forudsætningen for aktiv prioritering og en realistisk planlægning – som betyder en handlingsorienteret adfærd, hvor de rigtige opgaver løses på det rigtige tidspunkt med de rigtige ressourcer.

PAS giver resultater på to niveauer:

  • Tid. Helt konkret vinder du og arbejdspladsen tid, når I ikke bruger kræfter på noget, som ikke giver mening eller har værdi. Vores erfaringer viser, at hver deltager i gennemsnit vinder mellem 45 og 60 minutter pr. dag.
  • Overskud. Du og arbejdspladsen får en grundlæggende anderledes oplevelse af hverdagen som mindre kaotisk og mindre stresset. Det giver overblik, overskud og energi – og det øger effektiviteten.

Disse resultater i forening er det unikke ved PAS

Vores målgrupper

  • administrative ledere og medarbejdere, konsulenter, rådgivere, institutionsledere, sælgere m.v.
    • på alle niveauer
    • på alle typer af arbejdspladser
    • på alle størrelser af arbejdspladser

Vi kan dokumentere særdeles overbevisende resultater og anvise relevante referencer.

VIRKNING BIVIRKNING