PAS HVEM HVAD HVOR

 Et grundkursus i at arbejde – effektivt!

PAS Planlægning Adfærd Struktur er et effektfuldt kursusforløb, der tager fat i vaner og adfærd på arbejdspladsen, fordi vi ved, at gode arbejdsvaner og handlingsorienteret adfærd er afgørende forudsætninger for en effektiv og god arbejdsdag

Planlægning, adfærd og struktur er grundlæggende elementer i personlig effektivitet. God struktur og overblik er forudsætningen for aktiv prioritering og en realis­tisk planlægning – der igen er forudsætningen for en handlingsorienteret adfærd, hvor de rigtige opgaver løses på det rigtige tidspunkt med de rigtige ressourcer.

 PAS skaber overskudsmennesker
Et PAS-kursusforløb giver gode arbejdsvaner, overblik og højere effektivitet for den enkelte og for grupper/afdelinger.

Vores erfaring viser, at man kan ”spare” 30-60 minutter om dagen i håndtering af mails, telefoner, kalender- og opgaveliste, dokumentstyring, selvskabte afbrydelser mv. Samtidig oplever deltagerne færre hængepartier og min­dre stress – og mere overskud og energi.

 PAS foregår hos jer
Det unikke ved PAS er, at vi gennemfører processen på jeres arbejdsplads i medarbejdernes eget miljø og ved eget skrivebord. Vores forløb gennemføres som en vek­selvirkning mellem plenum og individuel opfølgning og er en proces over tid med gentagne opfølgninger, da dette tilsammen er grundlaget for effekt – også på længere sigt.

 Hvem er I
Vores målgrupper er administrative ledere og medarbejdere, konsulenter, rådgivere, sagsbehandlere, projektledere, sælgere, drifts- og institutionsledere m.v.

  • på alle niveauer
  • på alle typer af arbejdspladser
  • på alle størrelser af arbejdspladser

 Hvem er vi
Nuvo Sapiens ApS er stiftet i 2010 og ejes af Anette Christensen og Anja Vang Rasmussen

Nuvo Sapiens betyder ”nye tanker” - ”nye måder at tænke på” - ”ny visdom”

Vi har mere end 20 års ledelseserfaring på såvel offentlige som private arbejdspladser - og mere end 18 års er­faring med personlig effektivitet

  • i teori og praksis
  • på offentlige og private arbejdspladser
  • på store og små arbejdspladser
  • til ledere og medarbejdere

- og vi er helt vilde med det!

Vi har gennemført PAS i mange kommuner, faglige organisationer og private virksomheder. Vi kan dokumentere særdeles overbevisende resultater og anvise relevante referencer.