DERFOR PAS

 Tid og overskud

PAS giver resultater på to områder:  

 • Tid
  Helt konkret vinder du og arbejdspladsen tid, når I ikke bruger kræfter på noget, som ikke giver mening eller ikke har værdi. Vores erfaringer viser, at hver deltager i gennemsnit vinder mellem 30 og 60 minutter pr. dag. 
   
 • Overskud
  Du og arbejdspladsen får en grundlæggende anderledes oplevelse af hverdagen som mere overskuelig - og mindre kaotisk og mindre stresset. PAS giver overblik, overskud og energi – og øger jeres effektivitet. 
   

Disse resultater i forening er det unikke ved PAS Ny tankegang - effektiv adfærd – fælles fodslaw 

 

PAS implementerer en ny tankegang og nye arbejdsmetoder, som giver værdifulde vaner, effektiv adfærd og fælles fodslaw. 

 

Med PAS Planlægning Adfærd Struktur

 

kan du forvente

 • overblik over dine opgaver – hele tiden

 • effektiv håndtering af mails og papir - en tom indbakke og et ryddet skrivebord

 • styrket handleadfærd – at du altid kender næste skridt på dine opgaver

 • bedre at kunne lede dig selv og styre din arbejdsdag – selvledelseskompetence

 • klarhed over de enkelte opgaver, så du kan handle på dem

 • lettere at kunne gemme og genfinde dine ting

 • en mere realistisk planlægning – der holder – med plads til at klare det uforudsete

 • en aktiv prioritering, så de vigtigste opgaver bliver løst først

 • flere afsluttede opgaver - færre hængepartier og flere flueben

 • færre selvskabte afbrydelser – fokus på dine overspringshandlinger

 • at blive bedre til at koncentrere dig om én opgave ad gangen

 • en oplevelse af at kunne overkomme mere, mindre arbejdspres og mere luft i hverdagen – forebyggelse af stress

kan jeres arbejdsplads/afdeling/team forvente 

 • større overblik for den enkelte – og for arbejdspladsen som helhed

 • en mere realistisk planlægning og aktiv prioritering

 • en mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse

 • højere effektivitet

 • bedre sagsflow og opgavestyring

 • færre tidsrøvere – mindre spildtid

 • forbedret kommunikation og dialog

 • et dokumentationsgrundlag for opgaveløsning, prioritering og ressourceanvendelse

 • en fælles holdning omkring tilgængelighed, prioritering og planlægning

 • en fælles indfaldsvinkel til arbejdsmetoder, arbejdsgange, videndeling og fælles spilleregler ved f.eks. møder, delegering, afbrydelser, telefon- og mailkultur, mv.

 • en parathed – og lyst – til at se på opgaver, funktioner og servicetilbud med nye øjne

 • øget arbejdsglæde og ny energi

 • et styrket fællesskab og en fælles kultur

 PAS som ledelsesværktøj

PAS-tankegangen og -processen bidrager som ledelsesværktøj ved at

 • skabe fundamentet for konstruktiv og fakta-baseret dialog og forventningsafstemning om:  
  • opgaver og indsatsområder
  • kvalitet og ressourceforbrug 
  • prioritering og planlægning – deadlines og opfølgning 
  • ansvar og selvledelseskompetencer 
  • behov for hjælp - tilbud om at hjælpe andre
   
 • fungere som katalysator for andre forandringsprocesser – eksempelvis forbedret samarbejde afdelinger imellem, nye arbejdsmetoder, mindre arbejdsgangsanalyser, LEAN og fusionsprocesser  
  • PAS skaber forandringsparathed - i en medinddragende proces

PAS åbner via sin metode den enkelte medarbejders og organisationens øjne for – og giver lyst og parathed til - andre initiativer