PAS ET KURSUSFORLØB MED EFFEKT

Et grundkursus i at arbejde – effektivt!

PAS Planlægning Adfærd Struktur er et effektfuldt kursusforløb, der tager fat i vaner og adfærd på arbejdspladsen, fordi vi ved, at gode arbejdsvaner og handlingsorienteret adfærd er afgørende forudsætninger for en effektiv og god arbejdsdag.

Planlægning, adfærd og struktur er grundlæggende elementer i personlig effektivitet. God struktur og overblik er forudsætningen for aktiv prioritering og en realis­tisk planlægning – der igen er forudsætningen for en handlingsorienteret adfærd, hvor de rigtige opgaver løses på det rigtige tidspunkt med de rigtige ressourcer.

PAS skaber overskudsmennesker

Et PAS-kursusforløb giver gode arbejdsvaner, overblik og højere effektivitet for den enkelte og for grupper/afdelinger.

Vores erfaring viser, at man kan ”spare” 30-60 minutter om dagen i håndtering af mails, telefoner, kalender- og opgaveliste, dokumentstyring, selvskabte afbrydelser mv. Samtidig oplever deltagerne færre hængepartier og min­dre stress – og mere overskud og energi.

Der kan være mange grunde til et PAS-kursusforløb

  • Er du nysgerrig på, om du kan få noget mere ud af din tid og dine kræfter og få mere overskud i dagligdagen til alle de vigtige og spændende opgaver, du har lyst til at kaste dig over?
  • Eller er dagligdagen ved at være en kamp for at nå det hele til tiden, for at fastholde dit overblik og få din prioritering og planlægning til at gå op i en højere enhed – og måske føler du, at arbejdspresset er ved at give dig symptomer på stress?

Uanset om det handler om overskud eller overlevelse – eller en god blanding af begge dele - er PAS noget for dig – og for hele jeres arbejdsplads.

Ja, det kan læres. Vi har en løsning, der virker – og holder på langt sigt!