ARBEJDSVANER TIL SERVICEEFTERSYN

Vaner og uvaner

Vi har alle sammen tilrettelagt vores arbejde og arbejdsdag, så hensigtsmæssigt og effektivt som muligt – ud fra de værktøjer, muligheder og viden, vi har. Ingen af os møder jo på arbejde med den hensigt at gøre det besværligt for os selv og hinanden.

Det viser sig dog ofte, at der er store muligheder for forbedringer, hvis vi kigger nærmere på vores adfærd og arbejdstilrettelæggelse i dagligdagen. Det handler om normer, kulturer - og rigtigt meget om vaner. Ofte noget, som vi tager for givet.

Hver gang vi har en vane, sparer hjernen energi og vanen giver desuden en følelse af tryghed. Men er vores egne - og organisationens – vaner altid udtryk for den optimale adfærd og den bedst mulige arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning? Er vanerne udtryk for kvalificerede valg eller gør vi blot det, vi plejer at gøre - vanens magt? Trænger jeres arbejdsvaner til et grundigt serviceeftersyn?

Gode arbejdsvaner handler både om det rent praktiske og det mentale. Gode arbejdsvaner gør det nemmere for dig at finde dine ting, når du skal bruge dem. Huske det, du skal gøre, når du skal gøre det - og giver en styrket handleadfærd, så du får det gjort.

Overblik – at overskue og overkomme

Kort sagt handler det om: At få større overblik, større overskud, at kunne overskue og overkomme mere. At være i stand til at lede sig selv – at kunne strukturerer, prioritere, planlægge og rent faktisk få igangsat og fuldført de arbejdsopgaver, man er ansvarlig for.

Alligevel er det sjældent der, vi sætter ind i en travl hverdag. Ofte tror vi ikke, at vi kan gøre noget rigtigt ved det. Vores reaktion er derfor enten at tage lidt for let på det – eller tro, at det kræver større LEAN-processer og organisationsændringer for at få styr på dagligdagen. Vi tager så lidt overarbejde og løber endnu stærkere – og håber på, at det snart bliver bedre tider igen.

Måske er det noget mere enkelt – og måske mere banalt – der skal til. En ændring af vores arbejdsvaner! Et grundkursus i at arbejde - effektivt. Ja, det kan læres. Vi har en løsning, der virker – og holder på langt sigt!

 PAS - PÅ DIG SELV OG DIN ARBEJDSPLADS