PAS TJEK

 Tjek af dine arbejdsvaner

PAS tager fat i jeres vaner og adfærd på arbejdspladsen. Derfor tjekker vi - både før og efter et PAS-kursusforløb – hvordan I håndterer jeres opgaver og oplever jeres arbejdsdag.

PAS-tjekket bedømmer ikke, hvorvidt I er gode eller mindre gode til jeres arbejde, men viser tydeligt, om I gør det mere besværligt for jer selv, end I behøver. Formålet er alene at få viden om, hvor og hvordan I og jeres arbejdsplads kan sætte ind for at spare tid på uproduktive handlinger og frigøre energi i dagligdagen

PAS-tjekket giver

  • for os som kursusinstruktører en værdifuld indsigt i indsatsområderne hos hver enkelt af jer, så vi kan give jer den bedst mulige individuelle sparring og rådgivning
  • for jer som kursusdeltagere en bevidsthed om jeres gode og mindre gode arbejdsvaner, så I allerede fra starten får et redskab til at hjælpe jer igennem forandringsprocessen
  • for jer som arbejdsplads dokumentation for implementeringen af PAS-principperne og sikkerhed for, at PAS rent faktisk virker i praksis.

PAS-tjekket danner grundlag for afrapportering af jeres samlede resultater. Det vil dog altid kun være jer selv, der får resultatet af jeres eget PAS-tjek, og I vil optræde anonymt i rapporteringssammenhænge med mindre andet aftales.