DERFOR PAS

Tid og overskud

PAS giver resultater på to områder:

 • Tid
  Helt konkret vinder du og arbejdspladsen tid, når I ikke bruger kræfter på noget, som ikke giver mening eller ikke har værdi. Vores erfaringer viser, at hver deltager i gennemsnit vinder mellem 30 og 60 minutter pr. dag.

 • Overskud
  Du og arbejdspladsen får en grundlæggende anderledes oplevelse af hverdagen som mere overskuelig - og mindre kaotisk og mindre stresset. PAS giver overblik, overskud og energi – og øger jeres effektivitet.

Disse resultater i forening er det unikke ved PAS


Ny tankegang - effektiv adfærd – fælles fodslaw

PAS implementerer en ny tankegang og nye arbejdsmetoder, som giver værdifulde vaner, effektiv adfærd og fælles fodslaw. Med PAS Planlægning Adfærd Struktur

kan du forvente

 • overblik over dine opgaver – hele tiden
 • effektiv håndtering af mails og papir - en tom indbakke og et ryddet skrivebord
 • styrket handleadfærd – at du altid kender næste skridt på dine opgaver
 • bedre at kunne lede dig selv og styre din arbejdsdag – styrket selvledelseskompetence
 • klarhed over de enkelte opgaver, så du kan handle på dem
 • lettere at kunne gemme og genfinde dine ting
 • en mere realistisk planlægning – der holder – med plads til at klare det uforudsete
 • en aktiv prioritering, så de vigtigste opgaver bliver løst først
 • flere afsluttede opgaver - færre hængepartier og flere flueben
 • færre selvskabte afbrydelser – fokus på dine overspringshandlinger
 • at blive bedre til at koncentrere dig om én opgave ad gangen
 • en oplevelse af at kunne overkomme mere, mindre arbejdspres og mere luft i hverdagen – forebyggelse af stress

kan jeres arbejdsplads/afdeling/team forvente

 • større overblik for den enkelte – og for arbejdspladsen som helhed
 • en mere realistisk planlægning og aktiv prioritering
 • en mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse
 • højere effektivitet
 • bedre sagsflow og opgavestyring
 • færre tidsrøvere – mindre spildtid
 • forbedret kommunikation og dialog
 • et dokumentationsgrundlag for opgaveløsning, prioritering og ressourceanvendelse
 • en fælles holdning omkring tilgængelighed, prioritering og planlægning
 • en fælles indfaldsvinkel til arbejdsmetoder, arbejdsgange, videndeling og fælles spilleregler ved f.eks. møder, delegering, afbrydelser, telefon- og mailkultur, mv.
 • en parathed – og lyst – til at se på opgaver, funktioner og servicetilbud med nye øjne
 • øget arbejdsglæde og ny energi
 • et styrket fællesskab og en fælles kultur


PAS som ledelsesværktøj

PAS-tankegangen og -processen bidrager som ledelsesværktøj ved at

 • skabe fundamentet for konstruktiv og fakta-baseret dialog og forventningsafstemning om:
  • opgaver og indsatsområder
  • kvalitet og ressourceforbrug
  • prioritering og planlægning – deadlines og opfølgning
  • ansvar og selvledelseskompetencer
  • behov for hjælp - tilbud om at hjælpe andre

 • fungere som katalysator for andre forandringsprocesser – eksempelvis forbedret samarbejde afdelinger imellem, nye arbejdsmetoder, mindre arbejdsgangsanalyser, LEAN og fusionsprocesser ◦PAS skaber forandringsparathed - i en medinddragende proces

PAS åbner via sin metode den enkelte medarbejders og organisationens øjne for – og giver lyst og parathed til - andre initiativer.