PAS KURSUSPROGRAMMET

Et typisk PAS-kursusforløb afvikles med 3 kursusmoduler over en periode på 3-4 måneder.

Modul 1 omhandler Struktur og Overblik, Modul 2 Planlægning og Prioritering og Modul 3 Fra individ til fællesskab. Imellem Modul 1 og 2 bør der gå ca. 3-4 uger og imellem Modul 2 og 3 ca. 8-12 uger. I disse perioder arbejder deltagerne med deres egne opgaver - men ud fra PAS-principperne.