PAS PROCESSEN

 Tilrettelæggelse, form og indhold

PAS-processen vil blive tilrettelagt efter behovene på jeres arbejdsplads.

Udgangspunktet er dog altid

  • kursusdage med vekselvirkning mellem plenum og individuel opfølgning
  • en proces over tid – med tid til læring og implementering

Et typisk PAS-kursusforløb afvikles med 3 kursusmoduler over en periode på 3-4 måneder. Modul 1 omhandler Struktur og Overblik, Modul 2 Planlægning og Prioritering og Modul 3 Fra individ til fællesskab.

Imellem Modul 1 og 2 bør der gå ca. 3-4 uger og imellem Modul 2 og 3 ca. 8-12 uger. I disse perioder arbejder deltagerne med deres egne opgaver - men ud fra PAS-principperne.

Figuren viser et eksempel på et typisk PAS-kursusforløb