HVORDAN PAS

Der er så mange muligheder….

PAS er et ”fleksibelt koncept”

Et PAS-kursusforløb vil altid blive tilrettelagt efter de særlige forhold og behov på jeres arbejdsplads. Udgangspunktet er dog altid kursusdage med en vekselvirkning mellem plenum og individuel opfølgning og en proces over tid med gentagne opfølgninger.

Tilrettelæggelsen af PAS vil blandt andet afhænge af

 • Deltagerantal
 • Deltagersammensætning
  • Ledere
  • Ledere og medarbejdere
  • Medarbejdere – samme/forskellige funktioner
 • Holdsammensætning
  • Hele arbejdspladsen/afdelingen
  • Enkelt afdeling/team
  • Flere afdelinger/teams
  • Deltagere uden umiddelbare samarbejdsrelationer – åbne hold

Ring – mail – mød os

Der er så mange muligheder, så kontakt os.

Vi kommer meget gerne forbi til en nærmere præsentation af PAS. Det kan være på et møde med dig, din ledergruppe, samarbejds-/MED-udvalg eller andet relevant forum. Mødet er naturligvis helt uforpligtende og skal alene tjene til at give jer et godt grundlag for at vurdere behov og relevans på jeres arbejdsplads.

Forandring og forankring

Et typisk PAS-kursusforløb afvikles med 3 kursusmoduler over en periode på 3-4 måneder. Modul 1 omhandler Struktur og Overblik, Modul 2 Planlægning og Prioritering og Modul 3 Fra individ til fællesskab.

Imellem Modul 1 og 2 bør der gå ca. 3-4 uger og imellem Modul 2 og 3 ca. 8-12 uger. I disse perioder arbejder deltagerne med deres egne opgaver - men ud fra PAS-principperne.

Hvert modul starter med en fælles plenumdel om formiddagen efterfulgt af individuel opfølgning ved den enkelte deltagers skrivebord samme eftermiddag og eventuelt efterfølgende dage – afhængig af holdstørrelsen.

Den fælles plenumdel er en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og gruppeøvelser. Efter plenum omsættes teori til praksis ved eget skrivebord. PAS-konsulenten kommer ud til hver enkelt deltager og giver individuel sparring og rådgivning. Vi udarbejder sammen en personlig handlingsplan for PAS-forløbet.

Alle skal på hvert modul deltage om formiddagen til plenum og arbejde med implementering ½ dag efterfølgende, hvor der også er ca. ½ times personlig opfølgning hos den enkelte. Denne proces sikrer implementering fra dag ét og en forandringsproces, der holder.